12 آبان 1400

تلفن های داخلی

همکاران

داخلی

معاون دانشجویی و فرهنگی آقای مشیری

14

مدیر آموزش آقای سیفی زاده

20

کارشناس آموزش  و فارغ التحصیلان آقای جوادی

30

امور مالی خانم تبریزی

33

گروه مکانیک آقای طاهری

29

گارگاه آقای دادخواه

24

نگهبانی

25

 
مولف: دکتر جباری
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1