چاپ خبر
چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۰
تلفن های داخلی

همکاران

داخلی

معاون دانشجویی و فرهنگی آقای مشیری

14

مدیر آموزش آقای سیفی زاده

20

کارشناس آموزش  و فارغ التحصیلان آقای جوادی

30

امور مالی خانم تبریزی

33

گروه مکانیک آقای طاهری

29

گارگاه آقای دادخواه

24

نگهبانی

25

 

همکاران

داخلی

معاون دانشجویی و فرهنگی آقای مشیری

14

مدیر آموزش آقای سیفی زاده

20

کارشناس آموزش  و فارغ التحصیلان آقای جوادی

30

امور مالی خانم تبریزی

33

آقای طاهری

29

گارگاه آقای دادخواه

24

نگهبانی

25

 
انتهای پیام/.