ریاست موسسه

 

امام علی (ع):

العلم اصل کل خیر

           دانش،ریشه وخاستگاه هر ارزش است.

امروزنظام جمهوری اسلامی افتخارداردکه اسلامیت خودرا بیش ازهرچیزدرمعرفت صحیح وکنش مبتنی بردانش می داند تا بدانجا که مقام معظم رهبری درپیام خویش به اهل دانش وبینش ودانشگاهیان،تصریح می فرمایند که:دانشگاه اسلامی،دانشگاهی است که درمیدان علم ومعرفت ژرفکارو نوآور و پیشتاز باشد.همانگونه که مستفاد می گردد خاستگاه همه این ایده آلها،دانش مبتنی بر معرفت و شناخت و نیز تفکر خلاق است.

"الوین تافلر" در کتاب "موج سوم"بعد از موجهای اول و دوم برای بشریت که به ترتیب موجهای کشاورزی و صنعتی شدن می باشند،موج تربیت تفکر و خلاقیت انسانی را به عنوان موج سوم نام می برد و اعتقاد دارد که در اواخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم تنها جوامعی که امکان سرمایه گذاری تربیتی بر روی نهادهای اجتماعی برای پرورش مهارتهای عقلانی و فکری نوجوانان و جوانان خود می یابند و زمینه بروز پرورش تفکر خلاق را برای آنان بوجود می آورند،می توانند از جامعه ای مطلوب و آینده ای مبتنی بر اقتصاد مناسب برخوردار باشند،از سوی دیگر علمای علم اقتصاد در شرایط کنونی،بالاترین و سودآورترین سرمایه گذاری اقتصادی را در سرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی به ویژه در دوران تحصیل می شناسند.

بدین ترتیب،متولیان این موسسه آموزش عالی ضمن سعی و تلاش در جهت تامین کلیه زیر ساختها اعم از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری جهت ایجاد زمینه ای مناسب برای تحصیل و دانش افزایی نسل جوان و با انگیزه، آرمان خود را داشتن دانشگاهی می دانند که در آن انسانیت و قدرت معنوی و فنی را با هم گردآورد؛دانشجویان به عنوان افراد کامیابی باشند که نیروی فردی و حساسیت هایشان نسبت به دیگران نشو نما یابد و اعضای جامعه همیاری باشند که هر یک به سود دیگری کار کند واز مهارتها وارزشهای اجتماعی ای برخوردار شوند تا بتوانند آن را در مشارکت مسئولانه و کامل در جامعه به کار گیرند و بر محتوای تحصیلی برای درک ماهیت و شناخت سازمان یافته مسلط گردند،پیشنیه فرهنگ خود را بشناسند و مهارتهای فنی و نوشتاری و بیانی خویش را برای استقرار جامعه اسلامی و تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری به منصه ظهور برسانند. بدان امید که در پرتو همت وتلاش شما عزیزان ،شاهد شکوفائی روزافزون دانش بینش،عزت و اعتلای جامعه اسلامی و ملت عزیز ایران اسلامی باشیم.

                                                                                      انشاالله