گروه مهندسی کامپیوتر

مدیر گروه کامپیوتر : مهندس مریم محبتی 

اسامی اعضای هیات علمی گروه کامپیوتر:

 

چارت رشته های تحصیلی گروه کامپیوتر :

چارت مقطع کاردانی کامپیوتر 

چارت مقطع کارشناسی ناپیوسته گروه کامپیوتر

چارت مقطع کارشناسی پیوسته گروه کامپیوتر

چارت مهندسی فناوری اطلاعات