آموزش

 

 

فعالیت های حوزه آموزش  :1-ثبت نام 2-برنامه ریزی دروس رشته ها مطابق با سر فصل مصوب وزارت علوم 3- نظارت بر اجرای صحیح برنامه ها مطابق سر فصل های مصوب و همچنین نظارت بر حضور و غیاب مدرسین و دانشجویان 4-برگزاری امتحانات در پایان هر نیمسال .

ثبت نام هر دانشجو ،پس از اعلام نتایج سازمان سنجش در زمان محدودی انجام میگیرد که هر فرد با ارائه مدارک و تکمیل فرمها های مخصوص ثبت نام می­نماید. مدارک لازم عبارتند از: الف-اصل گواهی موقت کاردانی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته و اصل گواهی دیپلم برای دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته  (ب)-ریز نمرات  (ج)-تائیدیه تحصیلی (و)-عکس

از دیگر فعالیت های آموزش تنظیم برنامه هر نیمسال دانشجو میباشد که با همکاری مدیران محترم گروه ،مطابق با سر فصل مصوب وزارت علوم انجام می­گیرد ،که یکی از موارد مهم برای هر دانشجو داشتن دروس رشته مربوط به خود و رعایت پیش نیازها و هم نیازها می­باشد .لذا به منظور آگاهی بیشتر دانشجویان گرامی اعضای هیئت علمی مجرب و با تجربه در گروه­های آموزشی مکانیک، برق، کامپیوتر و عمران با این موئسسه همکاری می­نمایند تا دانشجویان در طول تحصیل از مشاوره­های علمی و فرهنگی آنان بهره مند گردند.

طبق آیین نامه وزارت علوم ،طول هر نیمسال تحصیلی 16 هفته میباشد که مطابق تقویم آموزشی موئسسه در هر نیمسال اجرا میگردد و دانشجویان و مدرسین موظف به اجرای آن میباشند و در خصوص دانشجویانی که بیش از 3 جلسه غیبت داشته باشند طبق مقررات آموزش عالی ،حذف آموزشی و در خصوص مدرسین در ازای هر غیبت ملزوم به بزگزاری کلاسهای جبرانی میباشند. غیبت غیر مجاز در امتحان هر درس به منزله نمره صفر در آن درس و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آموزشی آن درس می­گردد. تشخیص موجه بودن غیبت نیز بر عهده شورای آموزشی میباشد .همچنین در صورت اضطرار ،دانشجویان میتوتنند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده ،فقط یکی از دروس نظری خود را با تائید مدرس و اداره آموزش حذف اظطراری نمایند ،مشروط بر اینکه اولا غیبت بیش از 3 جلسه نداشته باشند ثانیا در صورت حذف واحدهای باقی مانده از 12 کمتر نباشد .

موضوع دیگر آنکه میانگین معدل هر دانشجو در هر نیمسال نباید از 12 کمتر باشد در غیر این صورت ثبت نام نامبرده در نیمسال بعدی بصورت مشروط خواهد بود یعنی دانشجو تا سقف 14واحد حق انتخاب دارد ،و در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در 2 تیمسال تحصیلی کمتر از 10 باشد از تحصیل محروم میگردد و در صورت کسب معدل بالای 10 با تشخیص شورای آموزشی و یا کمسیون موارد خاص استان یک نیمسال فرصت مجدد داده خواهد شد.یکی از موارد مهم دیگر که دانشجویان ملزم به رعایت آن می باشند ثبت نام به موقع و مطابق با تقویم آموزشی موئسسه میباشد ،در غیر اینصورت دانشجو می تواند برای اخذ مرخصی  تقاضای کتبی خود را حداکثر تا 2 هفته قبل از شروع ثبت نام به اداره آموزش تحویل دهد.

در خواست مهمانی و یا انتقال نیز از طریق ثبت نام در سامانه وزارت علوم و تحقیقات صورت میگیرد که دانشجویان ضمن دریافت موافقت کتبی و ثبت نام در موئسسه مقصد ،ریز نمرات گذرانیده شده را بصورت مکتوب به اداره آموزش تحویل مینمایند.

یکی دیگر از فعالیتهای اداره آموزش برگزاری امتحانات پایان هر نیمسال می­باشد که دانشجویان در پایان هر نیمسال قبل از در یافت کارت ورود به جلسه امتحان،فرم ارزشیابی اساتید را از طریق پرتال دانشجویی تکمیل و سپس کارت ورود به جلسه را دریافت مینمایند.

 

                                                                                       با آرزوی توفیق و سربلندی همه دانشجویان