دانشنامه

        

تحویل دانشنامه صرفآ در روزهای سه شنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته از ساعت 8:30 الی 12 صورت می پذیرد.

ضمنآ اصل و کپی کارت پایان خدمت خود را نیز به همراه سایر مدارک فوق همراه داشته باشید.