حراست

حراست را بهتر بشناسیم

همانطور که می دانید در دانشگاههای همه دنیا نهادی مشابه حراست وجود دارد که وظیفه آنها مقابله با بروز ناهنجاریها در دانشگاه ، شناسایی جریان های انحرافی و آگاهی دادن و اطلاع رسانی به دانشجویان و مخاطبین و نیز احقاق حقوق دانشجویان، کارکنان و اساتید می باشد. اگر کسی در جامعه در کوچه، خیابان و محله برای ما ایجاد مشکل و مزاحمت نماید قطعاً به مرجع مسئول مربوطه مراجعه می کنیم و همینطور اگر مدارک شناسایی خود را مفقود و یا از طرف فردی تهدید شده باشیم نیز باز به مراجع مسئول رجوع می کنیم. اگر هر کدام از موارد گفته شده در محیط دانشگاه برای شما پیش بیاید باید به کجا مراجعه نمائید؟ پاسخ معلوم و مشخص است «حراست دانشگاه» اولین جایی است که باید در اولین فرصت به آن مراجعه نمائید.

توصیه های حراستی

1-      پایبندی به قوانین و مقررات محل تحصیل و کار خود را جدی بگیریم.

2-      در صورت هر گونه مزاحمت، تهدید، ارعاب و... چه در محیط دانشگاه و چه در خارج از دانشگاه در اسرع وقت حراست را مطلع نمائیم.

3-      هر دستی که به سوی مان دراز می شود دوست نیست.

4-      از همراهی و همکاری با افراد و گروههای ناشناس بدون تحقیق بپرهیزیم.

5-      از در اختیار گذاشتن مدارک دانشگاهی خود به غیر اجتناب کنیم.

6-      برای استفاده از اطلاعات موجود در رایانه ها همواره از رمز استفاده کنیم.

7-      اطلاعات شخصی خود را در اختیار هر کسی قرار ندهیم.

8-      ارتباط با افراد کاملاً با شناخت و عاقلانه صورت گیرد.

ارتباط با حراست موسسه آموزش عالی پارسیان 

خواهشمند است اخبار، گزارش ها ، پیشنهادها و انتقادات خود را از طریق پست الکترونیک   herasat@parsian.ac.ir اعلام فرمایید.

شماره فکس حراست : 028332292616