معاونت دانشجویی و فرهنگی

آشنایی با عناوین و وظایف و فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

                         - برنامه ریزی امور فوق برنامه و مناسبت ها

                 - پیگیری امور رفاهی دانشجویان

                 - رسیدگی به امور خوابگاه ها و معرفی خوابگاه به دانشجویان در حد مقدورات

                 - ارائه تسهیلات دانشجویی( وام شهریه و...)

                 - رسیدگی و برنامه ریزی امور تغذیه و بهداشت

-    برنامه ریزی امور ورزشی

-    برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانشجویی

-    برنامه ریزی و نظارت بر نشریات دانشجویی

-    رسیدگی به تخلفات انضبا طی دانشجویان

-    صدور کارت دانشجویی

-    صدور معافیتهای تحصیلی

-    بررسی تقاضای انتقال و میهمانی دانشجویان

-    انجمن های دانشجویی و کانون هلال احمر ،بسیج دانشجویی و کانون قرآن و عترت

-    عمره دانشجویی

-    تسویه حساب وام دانشجویان

-    برگزاری اردوهای دانشجویی

-     ارائه خدمات ایاب و ذهاب دانشجویان در حد مقدورات

-     تشکیل جلسات پرسمان، کرسی آزاد اندیشی و....

-     مشاوره دانشجویی

-     رسیدگی به امور اتباع خارجی

مقررات وظیفه عمومی

داوطلبان مرد به هنگام پذیرش دردانشگاه (ثبت نام)، می بایست یکی از شرایط زیر را از لحاظ وضعیت مشمولیت و مقررات وظیفه عمومی دارا باشند:

-1 دارندگان کارت پایان خدمت

-2 دارندگان کارت معافیت دائم)کفالت،پزشکی،ایثارگران وموارد خاص )

3-مشمولان  دارای برگ معافیت موقت بدون غیبت(پزشکی، کفالت وسایر..) در مدت اعتبار آن.

4- دارندگان برگه اعزام به خدمت بدون غیبت که در زمان ثبت نام از تاریخ اعزام آنان سپری نشده باشد وافرادی که برگه اعزام آنان در قسمت مدرک تحصیلی عبارت انصراف از تحصیل،اخراج و مشابه قید نشده باشد.

5-کارکنان وظیفه (سربازان در حال خدمت) بدون غیبت اولیه، به شرطی که در مقاطع کارشناسی و بالاتر پذیرفته شوند.

6- کارکنان و کارمندان  پایور شاغل  در نیروهای مسلح با ارائه گواهی اشتغال به  خدمت و موافقت از سازمان مربوط برای ادامه تحصیل)با امضای معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی(

7- مشمولانی که قبل از پذیرفته شدن وثبت نام در دانشگاه، در سیر رسیدگی به معافیت پزشکی قرار گرفته اند، به شرط نداشتن غیبت با ارائه مجوز ثبت نام و شروع به تحصیل از سوی وظیفه عمومی بلامانع بوده و این مشمولان باید ظرف مدت یک ترم نسبت به رسیدگی معافیت پزشکی اقدام و در صورت عدم اخذ معافیت،با اطلاع رسانی بموقع، برای آنان معافیت تحصیلی صادر خواهد شد.

8-دانشجویان انصرافی در صورتی که در سقف مجاز سنوات تحصیلی انصراف داده  و همچنین از تاریخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلی  تا زمان پذیرش در دانشگاه  و رشته جدید بیش از یکسال سپری نشده باشد.

-مضافا" مشروط به اینکه قبلا" (از تاریخ 90/8/22)از امتیاز یک بار انصراف استفاده نکرده باشند.

9-طلبه دارنده دیپلم کامل متوسط به شرط تائید مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم یا وزارت علوم که معافیت تحصیلی در حوزه پوششی برای ادامه تحصیل در دانشگاه نمی باشد و طلبه قادر است ضمن اینکه در حوزه به تحصیل اشتغال دارد به موازات آن در دانشگاه نیز تحصیل نماید.لذا این افراد نیاز به اخذ معافیت تحصیلی جدید نداشته و با همان معافیت تحصیلی حوزه علمیه اشتغال به تحصیل آنان در دانشگاه بلامانع است و در هر زمانی که حوزه علمیه معافیت تحصیلی طلبه را خاتمه اعلام نماید مشمول دیگر تحت عنوان دانشجو نمی تواند تحصیل نماید و بایستی خود را به وظیفه عمومی محل معرفی نماید.

قابل ذکر است: افراد مشمول بند فوق می بایست بعد از ثبت نام و شرکت در آزمون موافقت نامه شورای مدیریت حوزه علمیه قم و وزارت علوم  را دریافت و هنگام قبولی در دانشگاه ارائه نمایند.

10- متعهدین خدمت در وزارت خانه ها و سازمان ها )مانند آموزش و پرورش و کشتیرانی و...( که پس از انجام تعهد خدمت معاف می باشند در صورت ارائه موافقت نامه از بالاترین مقام وزارت یا سازمان مربوطه مجاز به تحصیل می باشند بدیهی است با شروع به تحصیل، تعهد آنان قطع شده و پس از اتمام تحصیل می بایست بقیه خدمت مورد تعهد خود را در وزارت خانه یا سازمان مربوطه به اتمام برسانند.

تذکرات مهم:

- مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند و در صورت شرکت در آزمون و قبولی درآن،معافیت تحصیلی برای آنان صادر نمی گردد.

- دانشجویان اخراجی دانشگاه ها تا پایان خدمت ضرورت یا اخذ معافیت دائم، مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.

- معافیت تحصیلی برای هر مقطع فقط یک بار صادر می شود، بنابر این فارغ التحصیلان هر مقطع مجاز به ادامه تحصیل مجدد در همان مقطع نمی باشند.

سقف سنوات تحصیلی:

- سقف سنوات تحصیلی در دوره کاردانی حداکثر 5/2 سال و دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته 3 سال ، کارشناسی پیوسته 5 سال است .

اتمام سقف سنوات معافیت تحصیلی و صدور مجوز ارفاقی برای دانشجویان مشمول

     چنانچه دانشجویی درمدت زمان سقف سنوات مجاز تحصیلی، موفق به اتمام تحصیلات نگردد ، برابر اعلام سازمان وظیفه عمومی  ناجا این دسته از دانشجویان، جهت اخذ سنوات ارفاقی می بایست ،از طریق دفاتر پلیس 10 اقدام نمایند..

     پس از طرح وضعیت آنان در شورای آموزشی موارد خاص دانشگاه،  و با مشخص نمودن واحد های باقیمانده ، سپس توسط امور دانشجویی  و تکمیل فرم های مورد نیاز ، به دفاتر پلیس 10 معرفی می شوند.

-تذکر مهم: سقف سنوات ارفاقی 2 ترم می باشد و اقدامات ذکر شده می بایست حداکثر یکماه قبل ازشروع ترم صورت پذیرد.

امور خوابگاهها:

دانشجویان متقاضی با معرفی موسسه در خوابگاه خصوصی که توسط موسسه و سایر نهادهای ذیربط نظارت

می گردد، ساکن می گردند.

این قبیل دانشجویان موظف به رعایت مقررات خوابگاه ها هستند.

مقررات انضباطی سکونت در خوابگاه دانشجویی

عدم مراجعه دانشجو به سرپرستی خوابگاه جهت تعیین محل و تحویل وسایل به مدت یک هفته از تاریخ اخذ

معرفی نامه اقامت، موجب لغو مجوز شده و محل آن به فرد واجد شرایط دیگری واگذار می شود.

برای ورود به خوابگاه ارائه کارت دانشجویی ضروری است.

دانشجو مسئول حفظ و نگهداری اموالی است که تحویل گرفته است و باید به محض هر گونه اتفاق در این

زمینه، مراتب را فورا به مسئول خوابگاه اطلاع دهد.

دانشجویان حق تعویض و یا واگذاری محل و اموال در اختیار خود را به دیگران)ولو مقیم آن خوابگاه( ندارند.

چنانچه دانشجویی بدون اطلاع و اجازه قبلی و بدون عذر موجه به مدت دو هفته در محل خوابگاه حاضر نباشند

اجازه اقامت وی لغو می شود.

ساعت ورود و خروج در ایام تحصیلی و روزهای تعطیل در فصول مختلف از طریق سرپرستی خوابگاه تعیین

و اعلام می گردد.

خروج اموال عمومی از خوابگاه ممنوع است.

دخالت در امور فنی، خدماتی و تاسیساتی ساختمان از قبیل آب، برق، تلفن و غیره ممنوع است و در صورت

مشاهده هرگونه نقصی باید مراتب از طریق مسئول مربوطه اطلاع داده شود.

احترام به شعائر و رعایت مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

رعایت موازین اسلامی و پوشش فردی برای همه ساکنان خوابگاه ها اعم از آقایان و خانم ها به ویژه در فضاهای

عمومی الزامی است.

سایر مقررات در هنگام عقد قرارداد و از طرف امور خوابگاه ها اعلام می گردد.

-عدم رعایت مقررات فوق و مواردی که از طرف سرپرستی خوابگاه اعلام می شود برای بار اول سبب تذکر

و در صورت تکرار اخطار کتبی و لغو اجازه اقامت دانشجو در خوابگاه می شود و در صورت لزوم دانشجوی

متخلف به شورای انضباطی دانشگاه معرفی می شود.

به منظور رعایت نکات بهداشتی تهیه بالش و پتو و ملحفه به عهده شخص دانشجو می باشد

      تذکر مهم : دانشجویان غیربومی که در منازل استیجاری سکونت می نمایند موظفند نسبت به اعلام آدرس و شماره تماس محل سکونت خود به امور دانشجویی موسسه اقدام نمایند، لذا در صورت عدم اعلام با دانشجویان خاطی برابر ضوابط رفتارخواهد شد.

وام های دانشجویی

پرداخت وام های دانشجویی یکی دیگر از وظایف حوزه دانشجویی موسسه می باشد که با هماهنگی صندوق رفاه دانشجویان صورت می پذیرد.  صندوق رفاه دانشجویان به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه های دانشجویان ایرانی مستعد و کم بضاعت شاغل به تحصیل در دانشگاه و موسسات آموزش عالی، وام پرداخت می نماید.

مبالغ وام:

-دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر ( 3 نیمسال) و به ازای هرنیمسال 3/000/000 ریال می باشد.

-دانشجویان کارشناسی پیوسته حداکثر (6 نیمسال) و به ازای هرنیمسال 3/000/000 ریال می باشد.

- دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر (3 نیمسال) و به ازای هرنیمسال 10/000/000ریال می باشد.

نحوه باز پرداخت وام:

1-دانشجویان بهره مند از وام شهریه ، از طریق دفترچه اقساط، وام دریافتی را بازپرداخت می نمایند.

2-دانشجویان بهره مند از وام جهت صدور دفترچه اقساط با مراجعه به امور دانشجویی ودریافت فیش بانکی به میزان 10% از کل بدهی را به حساب صندوق رفاه دانشجویی واریز می نمایند.

2-دانشجویانی که ترک تحصیل نموده اند،  اعم از انصرافی و اخراجی ملزم به تسویه حساب کامل  می باشد.

3-موسسه پس ازصدور دفترچه اقساط دانش آموختگان، سپس نسبت به ارائه گواهی موقت اقدام خواهد نمود.

4-دانشجوی بهره مند از وام موظف است پس از اتمام کلیه اقساط دفترچه قسط جهت صدور تسویه حساب و دریافت اصل مدرک پایان دوره به دانشگاه مراجعه نماید .

5-تاریخ بازپرداخت بدهی فارغ التحصیلان 9 ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد.

.

امور فرهنگی و فوق برنامه

-از آنجایی که فعالیت های گروهی در میان جوانان بالاخص دانشجویان زمینه ساز رشد فکری و پرورش دهنده

روحیه مسئولیت پذیری می باشد و با توجه به ضرورت پرورش دانشجویان در ابعاد گوناگون، لزوم فعالیت های

دانشجویی در قالب گروه ها احساس می شود. مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه با اعتقاد بر اینکه

یکی از روش های استفاده مطلوب دانشجویان از اوقات فراغت فعالیت در گروه های علمی، فرهنگی و هنری

مورد علاقه آنها می باشد، همواره مشوق و تامین کننده امکانات برای اینگونه فعالیت ها می باشد.قانونمند بودن

هر فرآیند در تحقق اهداف نقش اساسی دارد، لذا فعالیت گروه های دانشجویی در قالب اجرای مفاد آیین نامه

های مربوطه امکان پذیر خواهد بود.

فعالیت های دانشجویی

-فعالیت های دانشجویی مطابق آیین نامه های ابلاغی از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در بخش های

ذیل قابل تقسیم می باشد که در ذیل شرح مختصری در مورد هر یک از آنها ذکر می شود.

-انجمن های علمی-دانشجویی

-کانون های فرهنگی، هنری

-بسیج دانشجویی

-انجمن های ورزشی

-کانون هلال احمر

-کانون قرآن و عترت

انجمن های علمی-دانشجویی

الف-مقدمه

به منظور تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و حمایت از فعالیت های جمعی و خود جوش پژوهشی

و راهنمایی و مشارکت دانشجویان مستعد و توانمند در جهت بالندگی علمی و فرهنگی موسسه، انجمن های

علمی دانشجویی رشته های مختلف تحصیلی با حمایت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور طبق

مفاد آئین نامه انجمن های علمی دانشجویی تشکیل می شود.این انجمن ها مرکب از دانشجویان علاقه مند به

مشارکت در فعالیت های پژوهشی و فوق برنامه علمی در یک دانشگاه یا گروه آموزشی است.

ب-اهداف

-ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان

-نهادینه ساختن فعالیت های فوق برنامه علمی و پژوهشی دانشجویان

افزایش سطح رقابت و مشارکت دانشجویان در فعالیت های علمی جمعی و تقویت ارتباط آموزش و پژوهشی

با استادان.

-شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنان در ارتقای فضای علمی دانشگاه

-بهره گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوند دانشگاه با بخش های مختلف اجتماعی و اجرایی

ج-شرح وظایف

جذب دانشجویان علاقه مند خلاق و ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به فعالیت های علمی-پژوهشی در میان کلیه

دانشجویان.

برنامه ریزی برای فعالیت های اردویی و برقراری ارتباط مستمر با انجمن های علمی مشابه در سایر دانشگاه ها

برنامه ریزی جهت اجرای طرح های پژوهشی و پیشنهاد همکاری در اجرای طرح های پژوهشی اعضای هیئت

علمی موسسه

پیشنهاد آئین نامه داخلی انجمن های علمی دانشجویی جهت تصویب به شورای مربوطه

همکاری با امور آموزشی دانشگاه در جهت ارتقای علمی دانشجویان

تشکیل شورا های مختلف نظیر آموزش و پژوهش ،روابط عمومی و نظارت بر عملکرد شورا ها

برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها و کنفرانس ها و مسابقات علمی و آزمون های آمادگی برای ورود

به دوره های تحصیلات تکمیلی

همکاری با مسئولان موسسه در برنامه ریزی و سامان دهی بازدیدهای علمی، صنعتی و فرهنگی کشور تولید و

انتشار نشریه علمی، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های علمی-آموزشی

حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن و ارایه گزارش عملکرد مالی انجمن هر شش ماه یکبار به شورای

مربوطه

کانون های فرهنگی-هنری

به منظور پاسخ گویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیت های فرهنگی و هنری دانشجویان، سامان بخشیدن به

خواسته ها و تلاش های خود انگیخته فرهنگی و هنری دانشجویی و حمایت و هدایت آن ها در جهت نیل به

ارزش های متعالی اسلامی، ارتقاء سطح همکاری جمعی، گسترش و تعمیق فرهنگ مشارکت در دانشگاه ها،

تاسیس و تقویت نهادهای مدنی و قانونمندی حوزه فعالیت های فرهنگی و هنری دانشگاه ها، با عنایت به اصول

سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاستهای فرهنگی وزارت علوم،

تحقیقات و فناوری، کانون های فرهنگی-هنری دانشجویان تشکیل می شود.

این کانون ها، نهادهای دانشجویی هستند که در غالب ضوابط آئین نامه کانون های فرهنگی-هنری دانشجویان

در یکی از زمینه های فرهنگی)نظیر:قرآن، کتابخانه و مطالعات فرهنگی، پژوهش فرهنگی و...(؛ادبی)نظیر: شعر

و ادب، نمایش نامه نویسی و...(؛هنری)نظیر: فیلم و عکس، موسیقی، تئاتر، هنرهای تجسمی، صنایع دستی و...(و

اجتماعی )نظیر: تعاون و امداد، حفاظت از محیط زیست، ایران گردی و جهان گردی، مبارزه با اعتیاد و...( تحت

نظارت مدیریت امور فرهنگی موسسه فعالیت می کنند.

نکاتی درباره چگونگی عضویت و فعالیت در بسیج دانشجویی و نحوه ی ارائه ی خدمات

مقام معظم رهبری:

دانشجوی بسیجی ، جوانی خود را مغتنم می شمرد و از لحظه های گرانبهای آن برای خود

سازی علمی ، فکری و روحی بهره می گیرد.

انواع عضویتها:

۱ -عضویت عادی 2- عضویت فعال

سیر مراحل عضویت اعضای عادی عبارتند از :

1.حضور در بسیج دانشجویی و تکمیل فرم درخواست عضویت

2. ارائه ی دو قطعه عکس 4 3 )جهت الصاق به پرونده و صدور کارت شناسایی عضویت(

3. ارائه ی یک برگ فتوکپی صفحه ی اول شناسنامه

4. گواهی یا کپی کارت دانشجویی

5. بیمه ی غرامت یکساله بعد از اخذ کارت شناسایی عضویت

چگونگی تبدیل عضویت عادی به فعال:

اعضای عادی که حداقل شش ماه از شروع عضویت آنها گذشته باشد در صورت تمایل و داشتن شرایط

لازم با موافقت مسئول بسیج دانشجویی مرکز آموزش عالی مربوطه و معرفی کتبی از وی می توانند جهت

انجام سیر مراحل تبدیل عضویت به فعال به حوزه یا دفتر بسیج دانشجویی مراجعه نمایند

سیر مراحل تبدیل عضویت عبارتند از :

۱-تکمیل برگه های مربوطه به تبدیل عضویت در حوزه یا دفتر بسیج دانشجویی

د2بی-اررا سئتاه ن کپی برابر اصل دوره آموزش مقدماتی بسیج یا گواهی تطبیق آمادگی دفاعی 1 و 2 دوره ی

-3 دو قطعه عکس 4 3 جهت صدور کارت شناسایی عضویت فعال

-4 تمدید کارت بیمه غرامت یکساله بعد از اخذ کارت شناسایی عضویت فعال

برای کسب اطلاعات کامل لازم است به دفتر بسیج دانشجویی مراجعه شود .

آموزش فوق برنامه

با توجه به اهمیت خاصی که مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه موسسه برای ارتقاء سطح فرهنگی و اعتلای

علمی دانشجویان قائل است، تشکیل کلاس های فرهنگی و فوق برنامه همواره به عنوان یکی از بهترین روش

های تحقق این امر مد نظر قرار دارد.در طی این دوره ها و کلاس ها، شرکت کنندگان علاوه بر پر کردن اوقات

فراغت خود به نحو سالم و مطلوب بر تجربه شان در رشته های هنری-فرهنگی و علمی مورد علاقه، افزوده می

شود.

کار دانشجویی

به منظور مشارکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی و دانشجویی امکان استفاده از دانشجویان جهت همکاری

در این حوزه وجود دارد که در قالب آئین نامه دانشجویی حق الزحمه پرداخت خواهد شد.

امور تربیت بدنی

مدیریت امور تربیت بدنی در مقابل دانشجویان جوان و جویای علم و دانش و متخصصان آینده کشور که باید

از قوای جسمانی خوبی برخوردار باشند تا بتوانند بار سنگین مسئولیت سازندگی کشور را تحمل نمایند مسئولیت

های زیر را بر عهده دارند:

-تهیه امکانات مورد نیاز برای دروس تربیت بدنی

واحد تربیت بدنی که بیشتر جنبه آمادگی جسمانی داشته و به روش تقویت عوامل جسمانی از قبیل قدرت،

سرعت، استقامت و چابکی دانشجویان می پردازد.

واحد تربیت بدنی

)برادران( شامل رشته های فوتبال، والیبال، بسکتبال و ژیمناستیک و واحد تربیت بدنی )خواهران( شامل رشته

های ژیمناستیک، والیبال و بسکتبال.

کلاس های فوق در صورت امکان در هر نیمسال تحصیلی برای برادران و خواهران تشکیل می گردد.__

-فعالیت های فوق برنامه ورزشی

کلیه رشته های ورزشی شامل فوتبال، والیبال، بسکتبال، آمادگی جسمانی، تنیس روی میز، بدمینتن، کشتی،

وزنه برداری، بدنسازی، شنا، جودو، تکواندو، کاراته، دوچرخه سواری، کوهنوردی، سنگ نوردی، شطرنج،

هندبال و ژیمناستیک که برنامه های آنها طی اطلاعیه های تربیت بدنی اعلام می گردد و نیز مسابقات داخلی

جهت انتخاب اعضای تیم موسسه برگزار خواهد شد هر سال تیم های موسسه در مسابقات قهرمانی دانشگاه های

کشور شرکت می نمایند.

چگونگی عضویت درکانون دانشجویی جوانان هلال احمر

بر اساس ماده 6 اساسنامه جمعیت هلال احمر ،هر کس از زن و مرد و کوچک و بزرگ بدون ملاحظات

سیاسی ، مذهبی ، نژادی و با رعایت اساس نامه و مطابق آیین نامه عضویت می تواند عضو جمعیت گردد.

افراد واجب شرایط پس از تکمیل فرم عضویت سازمان در می آید.

کانون دانشجویی هلال احمر

یکی از ارکان مهم سازمان جوانان می باشد که از نظر علمی و پژوهشی نقش بسیار مهمی را در دانشگاهها

ایفا می کند و در واقع پل ارتباطی بین دانشگاه و سازمان هلال احمر می باشد.

این کانون سعی میکند با عضوگیری از اعضای فعال و پویا گام مهمی را در جهت تعیین اهداف جمعیت

هلال احمر می باشد.

نمونه فعالیت های کانون دانشجویی هلال احمر) در مدت یک ترم تحصیلی (:

برگزاری انتخابات و تعیین شورای اجرایی و دبیر کانون

برپایی ایستگاه سلامت در محدوده دانشگاه

1.بازدید از اماکن تاریخی و فر هنگی قزوین

2.برگزاری جشن در اعیاد مختلف

3.برگزاری اردو های کشوری همچون کرمانشاه و تبریز

4.نصب پلاکارد های آموزشی و امدادی

5.برگزاری کلاس های امدادی

6.برگزاری مسابقات ورزشی

7.جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی دانشجویان جهت پیش برد اهداف عام المنفعه جمعیت

هلال احمر

مدارک لازم جهت ثبت نام:

-1 تکمیل فرم ثبت نام 2-دوقطعه عکس 3-تصویر شناسنامه و کارت ملی 4-تصویر کارت دانشجویی

به منظور ابراز ارادت و اظهار مراتب قدرشناسی و تجلیل از خانواده های ارجمند شهدا و جانبازان و

ایثارگران و همچنین قدر دانی و تشویق از ابراز شایستگی های دانشجویان نخبه و ممتاز، کمیسیون ویژه ی

موسسه با توجه به شاخص های ذیل برای دانشجویان محترم تخفیف شهریه منظور نموده است

دفتر مشاوره دانشجویی

فعالیت ها و خدماتی را که در زمینه مشاوره ارائه می شود به شرح ذیل می باشد:

-پذیرش دانشجو و در صورت نیاز برگزاری جلسات مشاوره که در این جلسات مسائل خانوادگی، ازدواج،

اجتماعی، اقتصادی، روابط فردی، خلقی، سازگاری، عاطفی و آموزشی)انصراف، انتقال و تغییر رشته( را در بر

می گیرد.

-برگزاری همایش و کارگاههای آموزشی برای دانشجویان به منظور توانمند سازی آنها در مقابل آسیب های

روانی اجتماعی

-تهیه جزوه و برشور و سایر مطالب آموزشی در زمینه مسائل تحصیلی و روان شناختی

-انجام آزمون های شخصیت و هوش

-پی گیری جلسات مشاوره

-ارتباط با خانواده دانشجو و پی گیری وضعیت آموزشی

-معرفی به روان پزشک و سایر مراکز در موارد خاص

انتقال و مهمانی دانشجویان از طریق سامانه جامع خدمات آموزشی

مطابق آیین نامه نقل و انتقال و میهمانی،  دانشجویان متقاضی میهمانی  باید درخواست خودرادر اردیبهشت ماه هرسال ، برای دو نیمسال (اول و دوم) در سامانه جامع خدمات آموزشی  در سایت اداره کل امور دانشجویان داخل ثبت نمایند.، و دیگر نیازی به درخواست حضوری دانشجویان نیست و دانشجویان می توانند درخواست های خود،ا از طریق سامانه به آدرس ذیل  ثبت کنند و با کد رهگیری که به آنها داده می شود از نتیجه درخواست خود مطلع شوند.

سامانه ویژه انتقال ومیهمانی  دانشجویان :                 http://msrt.ir/sites/ddstu/default.aspx  

دستور العمل عفاف و پوشش اسلامی در موسسه آموزش عالی پارسیان

به استناد قانون برنامه چهارم توسعه به منظور ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب در محیط های آموزشی، اداری

و حفظ حریم شخصی و کرامت انسانی و رعایت موازین شرعی استانداردهای پوشش جهت کارکنان و

استادان و دانشجویان و ضوابط مرتبط به شرح ذیل ابلاغ می گردد از آنجائیکه محیط دانشگاه مقدس بوده و

در تمام کشورهای جهان الگو و نماد جامعه است به همین لحاظ کلیه دانشگاه های دنیا اعم از اسلامی و غیر

اسلامی ضوابط خاصی در مورد مدل لباس و پوشش دانشجویان و کارکنان و استادان تدوین و تصویب و

قاطعانه به اجرا می گذارند.لذا ضوابط زیر جهت اجرا و رعایت دقیق موارد آن، در مورد انتظار است.

پوشش بانوان:

الف(لباس و پوشش بانوان شامل:مقنعه، مانتو، شلوار، جوراب و کفش می باشد.

-1 مقنعه:

الف(موها و گردن را بپوشاند

ب(بلند تا زیر شانه و با ضخامت مناسب به نحوی که موها از زیر آن قابل رویت نباشد

ج(استفاده از رنگ های متعارف)مشکی، قهوه ای، سرمه ای، نوک مدادی، طوسی، کرم، یشمی یا زیتونی(

د(استفاده از پیشانی بند با رعایت رنگ های بند))ج(( برای پوشش کامل تر ارجح است.

-2 مانتو:

الف(تنگ و چسبان و بدن نما و دارای چاک های زائد نباشد

ب(بلند حداقل تا زیر زانو)مانتو کوتاه ممنوع می باشد)

ج( با ضخامت مناسب به نحوی که لباس زیر مانتو قابل رویت نباشد

د(با آستین مناسب تا روی مچ

و( استفاده از سارافن و سویی شرت مجاز نمی باشد

ه(استفاده از چادر ارجح است به نحوی که سایر الزامات پوشش رعایت شود

ز( استفاده از رنگ های متعارف)مشکی، قهوه ای، سرمه ای، نوک مدادی، طوسی، کرم، یشمی یا زیتونی(

-3 شلوار:

الف(تنگ و چسبان و کشی)استرج( نباشد و پارگی،لکه،سوراخ و وصله نداشته باشد.

ب(بلند تا روی مچ پا باشد.

ج( استفاده از رنگ های متعارف)مشکی، قهوه ای، سرمه ای، نوک مدادی، طوسی، کرم، یشمی یا زیتونی(

-4 جوراب:

پوشیدن جوراب به نحوی که پاهارا تا مچ بپوشاند الزامی است

-5 کفش:

الف(عدم استفاده از کفش های نامناسب)دمپایی و صندل، صدا دار(

ب(عدم استفاده از کفش های پاشنه بلند

ج(عدم استفاده از چکمه های بلند روی شلوار

-6 آرایش

عدم استفاده از آرایش،لاک، ناخن بلند و زیورآلات در معرض دید

پوشش آقایان:

ب(لباس پوشیدن آقایان شامل:پیراهن، شلوار و جوراب و کفش می باشد.

-1 پیراهن:

الف( عدم استفاده از تیشرت های تنگ و کوتاه و یقه های بیش از حد معمول باز.

ب(استفاده از پیراهن و تیشرت فاقد هرگونه علائم)یقه های بیش از حد معمول باز، تصاویر و کلمات غیر

متعارف(

ج(استفاده از پیراهن و تیشرت دارای آستین بلند و آستین سه ربع مجاز است.

د(استفاده از رنگ های تند و زننده و غیر معمول مجاز نمی باشد)رنگ های ساده و ملایم مورد نظر است(

و(استفاده از کراوات در تمام محیط دانشگاهی ممنوع است.

-2 شلوار:

الف(عدم استفاده از شلوارهای تنگ و فاق کوتاه و با پارگی ، لکه ، سوراخ، وصله

ب(عدم استفاده از کمربندهای خیلی پهن و سگک غیر معمول)استفاده از کمربند با سگک معمولی و ساده

مورد نظر است(

-3 جوراب:

پوشیدن جوراب الزامی می باشد.

-4 کفش:

استفاده از کفش های مناسب)استفاده از دمپایی و صندل ممنوع است(

-5 آرایش مو:

عدم استفاده از مدل های نامناسب)مغایر با ارزش های دینی وملی(

-6 زیور آلات:

عدم استفاده از زیورآلات و تزئینات)مانند انگشتر غیر متعارف، زنجیر، پلاک گردن و دستبند(

شورای انضباطی دانشجویان

پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگه داشتن محیط های آموزشی، پژوهشی و تامین حقوق

عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامات دانشجویی و مقابله با بی نظمی، هنجار شکنی

و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی محسوب می شوند که شورای انضباطی در

راستای کمک به تحقق آن ها تشکیل شده است.

شیوه نامه اجرایی آئین نامه انضباطی دانشجویان

شیوه نامه اجرایی آئین نامه انضباطی دانشجویان موارد و مصادیق تخلفات دانشجویی و تنبیهات مرتب بر آنها را

تدوین می نماید در ادامه به منظور آشنایی دانشجویان عزیز به ارائه خلاصه ای از این شیوه می پردازیم.

تخلفات

الف-تخلفات اداری و آموزشی

تخلف و تقلب در امتحان

شرکت در امتحانات به جای یکدیگر

ارتکاب هر عملی از سوی دانشجویان که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های موسسه یا

خوابگاه شود.

ایراد خسارت به اموال دانشگاه

عدم رعایت مقررات دانشگاه و یا خوابگاه

ب-تخلفات اخلاقی

استعمال مواد مخدر یا مشروبات الکلی، قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع اینگونه مواد

استفاده از نوارهای ویدئویی یا صوتی یا لوح های فشرده رایانه ای غیر مجاز یا مداخله در خرید، فروش و یا

تکثیر و توزیع اینگونه کالاها

عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش با آرایش مبتذل

عدم رعایت شئون دانشجویی و یا توهین به شعائر اسلامی و ملی

ج-جرائم عمومی مانند توهین، ضرب و جرح، جعل اسناد، سرقت و رشوه

د-تخلفات سیاسی شامل ارتکاب اعمال برضد امنیت ملی کشور

-تنبیهات

الف-تنبیه های که با حکم شورای انضباطی موسسه اعمال می شود:

-احضار و اخطار شفاهی

-تذکر کتبی و اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

-تذکر کتبی و یا توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

-دادن نمره 25 /.در درسی که در آن تخلف آموزشی صورت گرفته است

-دریافت خسارت از دانشجو و محرومیت از تسهیلات رفاهی )از قبیل خوابگاه و...(

-منع موقت از تحصیل بدون احتساب و یا با احتساب سنوات

-منع موقت از تحصیل به مدت 5/2سال بدون احتساب یا با احتساب سنوات

ب-تنبیه هایی که فقط با حکم شورای انضباطی موسسه )دانشگاه( اعمال می شود:

در تخلفات شدیدتر، احکام دیگری پیش بینی شده که شامل تغییر محل تحصیل دانشجو، منع موقت از تحصیل

به مدت 3یا 4 نیمسال و یا اخراج از دانشگاه بوده و توسط شورای مرکزی انضباطی دانشجویان صادر می شود.

-3 نحوه رسیدگی

درپی دریافت شکایت یا گزارش مبنی بر تخلف احتمالی دانشجو توسط شورای انضباطی، از طرف این شورا

دعوت نامه ای جهت ارائه توضیحات به دانشجو تحویل می گردد.

بعد از انجام تحقیقات، پیگیری و بررسی لازم پرونده در شورای انضباطی بدوی مطرح شده در صورت اثبات

جرم برای شورای با توجه به مورد تخلف بعضی از تنبیهات فوق به صورت حکم اولیه برای وی صادر می شود.

دانشجو بعد از دریافت حکم اولیه به مدت 10 روز مهلت دارد تا به آن اعتراض نماید.

در صورت عدم اعتراض دانشجو حکم اولیه تبدیل به حکم قطعی می شود.در صورت اعتراض دانشجو به حکم

اولیه پرونده به همراه توضیحات و اعتراضیه دانشجو به شورای انضباطی تجدید نظر ارجاع می شود.شورای

انضباطی تجدید نظر می تواند حکم اولیه را تایید و یا آن را تغییر دهد.حکم شورای تجدید نظر قطعی است و

برای اجرا به دانشجو و مراجع ذیربط دانشگاه ابلاغ می شود.

دانشجو می تواند در پایان تحصیل نسبت به امحاء)از بین بردن( تنبیه خود تحت شرایط مندرج در آئین نامه

درخواست دهد.

ترکیب اعضای شورای انضباطی

معاون دانشجویی و فرهنگی به عنوان رئیس

یک عضو هیات علمی صاحب نظر

دو دانشجو با حکم رییس موسسه

نماینده دفتر نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه

دبیر شورای انضباطی )بدون حق رای(

جدول تخفیف شهریه ویژه فرزندان شاهد و ایثارگر

به منظور ابراز ارادت و اظهار مراتب قدر شناسی و تجلیل از خانواده های ارجمند شهدا و جانبازان و ایثارگران  و همچنین قدر دانی و تشویق از ابراز شایستگی های  دانشجویان نخبه و ممتاز ، کمسیون ویژه موسسه با توجه به شاخص های ذیل برای دانشجویان محترم تخفیف شهریه منظور نموده است.

 

ردیف

عنوان

درصد تخفیف

توضیحات

 

 

1

فرزندان شاهد و ایثارگر

معادل تخفیف بنیاد شهید

با ارائه معرفی نامه رسمی و تایید تخفیف از بنیاد شهید قزوین

 

2

فرزندان جانبازان

الف-30درصد

ب-25 درصد

الف-جانبازان30درصد به بالا

ب-جانبازان25 الی 30 درصد

 

 

3

 

رتبه های ممتاز در هر رشته

 

الف-رتبه اول 20درصد

ب-رتبه دوم 15 درصد

ج-رتبه سوم 10درصد

منوط به عدم مشروطی در نیمسال گذشته و داشتن حداقل 18 واحد درسی و عدم حذف هیچ یک از دروس در نیمسال مربوطه (جاری)

 

 

4

ثبت اختراع و ارائه مقاله علمی وپژوهشی توسط دانشجویان

الف-ثبت اختراع

1-ملی 25%  2-استانی10%

ب-مقاله های علمی،پژوهشی

000 /500 ریال

 

منوط به درج در نشریات معتبر خارجی و داخلی حسب تاییدیه وزارت علوم(هر ترم فقط یک بار)

 

 

 

 

5

احکام ورزش قهرمانی

الف-حکم قهرمانی المپیک و بین المللی

ب- حکم قهرمانی آسیایی

ج-حکم قهرمانی ملی (کشوری)

د-حکم قهرمانی استانی

ه- حکم داخلی مسابقات داخلی موسسه

الف- 70درصد

ب- 50درصد

ج- 40درصد

د- 10درصد

ه-5 درصد

 

 

موارد(الف.ب.ج)با تایید سازمان تربیت بدنی کشور

مورد (د) با تایید سازمان تربیت بدنی استان

مورد (ه) با تایید معاونت فرهنگی و دانشجویی

تذکر: احکام قهرمانی یاد شده باید مربوط به طول زمان تحصیل در این موسسه باشد.

 

 

 

با آرزوی سلامت و موفقیت های روز افزون برای کلیه دانشجویان عزیز ،یاد آوری می نماید حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی همه روزه آمادگی دارد تا مسائل مختلف دانشجویان گرامی را در خصوص امور دانشجویی و فرهنگی، رسیدگی و رفع مشکل شود.  

       با آرزوی توفیقات الهی