اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 اطلاعیه تغییر روز فارغ التحصیلی
اطلاعیه تغییر روز فارغ التحصیلی
دوشنبه 17 مهر 1396  6:29
 جلسه توجیهی واحد پروژه
جلسه توجیهی واحد پروژه
دوشنبه 17 مهر 1396  5:31
 اطلاعیه در خصوص وام شهریه
اطلاعیه در خصوص وام شهریه
يکشنبه 16 مهر 1396  6:46
 اطلاعیه ثبت نام امتحان معرفی به استاد
اطلاعیه ثبت نام امتحان معرفی به استاد
سه شنبه 4 مهر 1396  7:10
 اطلاعیه تاریخ شروع کلاس ها
اطلاعیه تاریخ شروع کلاس ها
يکشنبه 2 مهر 1396  7:10
4 5 6 7 8 9
 نتایج 20 - 25 از تعداد 300  خبر