اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 گزارش برگزاری اردوی آموزشی، سیاحتی اولیاء و دانشجویان جدید الورود
گزارش برگزاری اردوی آموزشی، سیاحتی اولیاء و دانشجویان جدید الورود
چهارشنبه 16 مهر 1393  8:53
 شاخص های تشویقی در نظر گرفته شده برای دانشجویان برتر در حوزه پژوهشی
شاخص های تشویقی در نظر گرفته شده برای دانشجویان برتر در حوزه پژوهشی
سه شنبه 15 مهر 1393  6:48
 برگزاری مجدد جلسه توجیهی واحد پروژه
برگزاری مجدد جلسه توجیهی واحد پروژه
پنجشنبه 10 مهر 1393  8:38
 راهنمایی استفاده از اینترنت وایرلس موسسه
راهنمایی استفاده از اینترنت وایرلس موسسه
چهارشنبه 9 مهر 1393  5:42
 برنامه های پژوهشی موسسه آموزش عالی پارسیان در نیمسال اول 94-93
برنامه های پژوهشی موسسه آموزش عالی پارسیان در نیمسال اول 94-93
چهارشنبه 9 مهر 1393  4:19
62 63 64 65 66 67
 نتایج 330 - 335 از تعداد 335  خبر