اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 پذیرش و ارایه مقاله آقای مهندس محمد پورمحمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران
پذیرش و ارایه مقاله آقای مهندس محمد پورمحمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران
يکشنبه 26 بهمن 1393  1:43
 پذیرش و ارایه مقاله آقای دکتر مرتضی شفیع خانی، عضو محترم هیات علمی موسسه آموزش عالی پارسیان
پذیرش و ارایه مقاله آقای دکتر مرتضی شفیع خانی، عضو محترم هیات علمی موسسه آموزش عالی پارسیان
يکشنبه 26 بهمن 1393  1:39
 قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال اول با خانم مهندس محبتی واحد پروژه اخذ نموده اند
قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال اول با خانم مهندس محبتی واحد پروژه اخذ نموده اند
پنجشنبه 23 بهمن 1393  6:6
 اطلاعیه معاونت دانشجویی و فرهنگی در خصوص وام شهریه
اطلاعیه معاونت دانشجویی و فرهنگی در خصوص وام شهریه
پنجشنبه 23 بهمن 1393  2:40
1 2 3