اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد خاک و پی ورودی 92
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد خاک و پی ورودی 92
دوشنبه 31 فروردين 1394  6:36
 اطلاعیه مهم امور مالی در خصوص تسویه نهایی بدهی
اطلاعیه مهم امور مالی در خصوص تسویه نهایی بدهی
يکشنبه 30 فروردين 1394  4:4
 اطلاعیه برگزاری اردوی الموت (ویژه دانشجویان آقا)
اطلاعیه برگزاری اردوی الموت (ویژه دانشجویان آقا)
پنجشنبه 27 فروردين 1394  4:2
 گزارش تصویری غرفه موسسه آموزش عالی پارسیان در نخستین نمایشگاه مراکز آموزشی و تجهیزات کمک آموزشی قزوین
گزارش تصویری غرفه موسسه آموزش عالی پارسیان در نخستین نمایشگاه مراکز آموزشی و تجهیزات کمک آموزشی قزوین
پنجشنبه 27 فروردين 1394  1:37
1 2 3