اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 قابل توجه دانشجویانی که با خانم مهندس خونبانی واحد پروژه اخذ نموده اند
قابل توجه دانشجویانی که با خانم مهندس خونبانی واحد پروژه اخذ نموده اند
پنجشنبه 28 خرداد 1394  6:42
 قابل توجه دانشجویان گروه معماری
قابل توجه دانشجویان گروه معماری
پنجشنبه 28 خرداد 1394  6:33
 اطلاعیه بسیج دانشجویی
اطلاعیه بسیج دانشجویی
دوشنبه 25 خرداد 1394  3:8
 اطلاعیه پذیرش و ارایه مقاله آقای مهندس احسان بیات، دانشجوی کارشناسی  رشته مهندسی برق و الکترونیک در کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده
اطلاعیه پذیرش و ارایه مقاله آقای مهندس احسان بیات، دانشجوی کارشناسی  رشته مهندسی برق و الکترونیک در کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده
يکشنبه 24 خرداد 1394  2:27
1 2