اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 اطلاعیه مهم آموزش در خصوص معرفی به استاد
اطلاعیه مهم آموزش در خصوص معرفی به استاد
چهارشنبه 31 تير 1394  0:54
 قابل توجه دانشجویانی که با دکتر دی پیر واحد پروژه اخذ نموده اند
قابل توجه دانشجویانی که با دکتر دی پیر واحد پروژه اخذ نموده اند
دوشنبه 29 تير 1394  12:16
 قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی گروه آموزشی عمران (کلاس توجیهی واحد پروژه )
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی گروه آموزشی عمران (کلاس توجیهی واحد پروژه )
پنجشنبه 18 تير 1394  6:54
 قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی گروه آموزشی عمران (زمان ارائه و تحویل پروژه )
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی گروه آموزشی عمران (زمان ارائه و تحویل پروژه )
پنجشنبه 18 تير 1394  6:48
1 2 3