اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 قابل توجه کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان واحد پروژه اخذ نموده اند :
قابل توجه کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان واحد پروژه اخذ نموده اند :
چهارشنبه 28 مهر 1395  6:28
 فراخوان جشنواره دانشجوی نمونه کشوری
فراخوان جشنواره دانشجوی نمونه کشوری
دوشنبه 26 مهر 1395  7:43
 اطلاعیه ورزشی : ثبت نام در مسابقات ورزشی
اطلاعیه ورزشی : ثبت نام در مسابقات ورزشی
يکشنبه 25 مهر 1395  9:42
 ارائه دو مقاله در کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران توسط دکتر ابراهیمیان
ارائه دو مقاله در کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران توسط دکتر ابراهیمیان
دوشنبه 19 مهر 1395  9:56
1 2 3