اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 برنامه زمانبندی انتخاب واحد ترم تابستان 1396 اعلام شد
برنامه زمانبندی انتخاب واحد ترم تابستان 1396 اعلام شد
سه شنبه 30 خرداد 1396  6:16
 گواهی پذیرش مقاله در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوا فضا توسط عضو هیات علمی آقای دکتر ابراهیمیان و دانشجویان محترم آقای جهانشاهلو و رضائی
گواهی پذیرش مقاله در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوا فضا توسط عضو هیات علمی آقای دکتر ابراهیمیان و دانشجویان محترم آقایان جهانشاهلو و رضائی
دوشنبه 29 خرداد 1396  5:48
 اطلاعیه نتایج مسابقات دیوار خاک مسلح
اطلاعیه نتایج مسابقات دیوار خاک مسلح
پنجشنبه 4 خرداد 1396  10:56
 گواهی پذیرش مقاله در دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی، توسط عضو هیات علمی آقای دکتر رحمان نژاد و دانشجوی محترم خانم آیسان فغان نژاد
گواهی پذیرش مقاله در دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی، توسط عضو هیات علمی آقای دکتر رحمان نژاد و دانشجوی محترم خانم آیسان فغان نژاد
چهارشنبه 3 خرداد 1396  10:47
1 2