اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 گواهی پذیرش مقاله در دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی توسط عضو هیات علمی خانم مهندس زینب باجلان و دانشجویان محترم فاطمه سلطانی ، پرستو حسینی و زهرا انوشه پور
گواهی پذیرش مقاله در دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی توسط عضو هیات علمی خانم مهندس زینب باجلان و دانشجویان محترم فاطمه سلطانی ، پرستو حسینی و زهرا انوشه پور
چهارشنبه 11 مرداد 1396  6:4
 گواهی پذیرش مقاله در چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات توسط عضو هیات علمی خانم مهندس زینب باجلان و دانشجویان محترم زهرا حیدری نارکی، هانیه جاذب
گواهی پذیرش مقاله در چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات توسط عضو هیات علمی خانم مهندس زینب باجلان و دانشجویان محترم زهرا حیدری نارکی، هانیه جاذب
سه شنبه 10 مرداد 1396  8:28
 تاریخ برگزاری امتحان معرفی به استاد
تاریخ برگزاری امتحان معرفی به استاد
سه شنبه 10 مرداد 1396  4:47
 اطلاعیه در خصوص تعطیلی روز شنبه
اطلاعیه در خصوص تعطیلی روز شنبه
پنجشنبه 5 مرداد 1396  10:47