اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 جشنواره دانشجوی نمونه کشوری
جشنواره دانشجوی نمونه کشوری
چهارشنبه 30 دى 1394  3:40
 قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال اول واحد پروژه اخذ نموده اند
قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال اول واحد پروژه اخذ نموده اند
يکشنبه 27 دى 1394  2:53
 برگزاری جلسات دفاع پایان نامه (ویژه کارشناسی ارشد )
برگزاری جلسات دفاع پایان نامه (ویژه کارشناسی ارشد )
چهارشنبه 23 دى 1394  6:26
 ارائه مقاله ISC توسط گروه مهندسی مکانیک
ارائه مقاله ISC توسط گروه مهندسی مکانیک
دوشنبه 21 دى 1394  6:38
1 2 3