اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 زمان امتحان معرفی به استاد
زمان امتحان معرفی به استاد
يکشنبه 9 اسفند 1394  9:23
 زمان برگزاری کلاس توجیهی درس کارآموزی
زمان برگزاری کلاس توجیهی درس کارآموزی
يکشنبه 9 اسفند 1394  9:18
 قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که با استاد فضلوی درس سمینار اخذ نموده اند:
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که با استاد فضلوی درس سمینار اخذ نموده اند:
پنجشنبه 6 اسفند 1394  10:55
 قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال جاری(942) واحد پروژه(به غیر از گروه عمران) را اخذ نموده اند:
قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال جاری(942) واحد پروژه(به غیر از گروه عمران) را اخذ نموده اند:
پنجشنبه 6 اسفند 1394  8:51
1 2