اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 اطلاعیه آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
اطلاعیه آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
چهارشنبه 18 شهريور 1394  1:5
 زمان ارائه و تحویل پروژه های گروه عمران
زمان ارائه و تحویل پروژه های گروه عمران
سه شنبه 17 شهريور 1394  3:16
 اطلاعیه در خصوص نحوه برخورد همکاران موسسه
اطلاعیه در خصوص نحوه برخورد همکاران موسسه
جمعه 13 شهريور 1394  3:20
 فهرست ابتکارات و نو آوری های انجام شده موسسه آموزش عالی پارسیان به روز رسانی گردید.
فهرست ابتکارات و نو آوری های انجام شده موسسه آموزش عالی پارسیان به روز رسانی گردید.
پنجشنبه 12 شهريور 1394  6:2
1 2 3 4