اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 حماسه 9 دی یکی از موارد جلب رحمت الهی بود و مردم به برکت حضرت سید الشهدا (ع) به صحنه آمدند و بساط فتنه گران را بر چیدند. (مقام معظم رهبری)
حماسه 9 دی یکی از موارد جلب رحمت الهی بود و مردم به برکت حضرت سید الشهدا (ع) به صحنه آمدند و بساط فتنه گران را بر چیدند. (مقام معظم رهبری)
چهارشنبه 9 دى 1394  4:11
 برگزاری چندین بازدید علمی پژوهشی به مناسبت هفته پژوهش
برگزاری چندین بازدید علمی پژوهشی به مناسبت هفته پژوهش
پنجشنبه 3 دى 1394  6:56
1 2 3