اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 قابل توجه دانشجویان گروه برق: بازدید از نیروگاه شهید رجایی
قابل توجه دانشجویان گروه برق: بازدید از نیروگاه شهید رجایی
پنجشنبه 24 مهر 1393  5:21
 مرکز خدمات مشاوره و راهنمایی موسسه پارسیان
مرکز خدمات مشاوره و راهنمایی موسسه پارسیان
پنجشنبه 24 مهر 1393  4:55
 زمان کلاس های توجیهی پروژه بتن، فولاد و راه
زمان کلاس های توجیهی پروژه بتن، فولاد و راه
پنجشنبه 24 مهر 1393  4:42
 اولین برنامه پژوهشی برگزار شده در نیمسال اول : کارگاه آموزشی معرفی نرم افزارهای مهندسی مکانیک
اولین برنامه پژوهشی برگزار شده در نیمسال اول : کارگاه آموزشی معرفی نرم افزارهای مهندسی مکانیک
پنجشنبه 24 مهر 1393  2:5
1 2 3 4