اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 انتخابات اعضای انجمن های علمی
انتخابات اعضای انجمن های علمی
پنجشنبه 13 آبان 1395  7:42
 نشست دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد با مدیران گروه و اعضای هیات علمی و سرپرست و معاونین موسسه
نشست دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد با مدیران گروه و اعضای هیات علمی و سرپرست و معاونین موسسه
دوشنبه 10 آبان 1395  7:2
 همسانی اعتبار دانش آموختگان موسسات آموزش عالی با دانشگاههای دولتی
همسانی اعتبار دانش آموختگان موسسات آموزش عالی با دانشگاههای دولتی
دوشنبه 10 آبان 1395  6:26
 قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که در بهمن ماه 95 فارغ التحصیل می شوند:
قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که در بهمن ماه 95 فارغ التحصیل می شوند:
يکشنبه 9 آبان 1395  11:7
1 2