اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال تابستان سال تحصیلی 1397-1398 اعلام شد:
دوشنبه 10 تير 1398  5:28
 بدینوسیله روزهاو ساعات فعالیت حضور همکاران موسسه در ماههای تیر و مرداد سال 1398 به شرح ذیل اعلام می گردد.
پنجشنبه 6 تير 1398  8:38